Współpraca

Katedra współpracowała i współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi oraz zakładami produkcyjnymi. Wśród partnerów zagranicznych prowadzono współpracę z:

 • Uniwersytetem Rolniczo-Badawczym w Wageningen,
 • Uniwersytetem Albrechta w Kilonii,
 • Uniwersytetem Rolniczym w Uppsali,
 • Grassland, Soil & Water Research Laboratory USDA - Temple, Texas,
 • University of Tennessee - Institute of Agriculture.

 

Aktualnie do najważniejszych partnerów współpracujących z katedrą można zaliczyć:

 • Czech University of Life Sciences w Pradze i Mendel University in Brno - Czeska Republika,
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie i Poznaniu,
 • Państwowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
 • FMR Farmet w Českiej Skalnicy i STROM eksport - Czeska Republika,
 • Z.Ch. Police,
 • WODR Barzkowice.

 

Efektem dotychczasowej współpracy z partnerami zewnętrznymi są liczne wspólne publikacje oraz  cytowania (124) uzyskanych wyników badań w prestiżowych zagranicznych opracowaniach książkowych i czasopismach z listy filadelfijskiej.