Kontakt

Katedra Budowy i Użytkowania 
Urządzeń Technicznych
 

ul. Papieża Pawła VI 3,

71-459 Szczecin
tel. 91 449 6461, fax 91 449 6469
e-mail: zumiur@zut.edu.pl