Działalność dydaktyczna

Aktualnie pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na pięciu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • architektura krajobrazu,
 • ochrona środowiska,
 • ogrodnictwo,
 • rolnictwo,
 • technika rolnicza i leśna.

 

Przedmioty realizowane przez pracowników katedry to:

 • mechanizacja,
 • technologie w ochronie środowiska,
 • elementy maszyn i urządzeń w technologiach ochrony środowiska,
 • mechanika budowli ziemnych dla ochrony środowiska,
 • mechanizacja prac ziemnych,
 • inżynieria procesowa,
 • podstawy technologii przemysłowych,
 • technologie bioenergetyczne,
 • urządzenia ochrony atmosfery,
 • mechanizacja upraw ogrodniczych,
 • technologia upraw maszynowych,
 • technika rolnicza,
 • technika w gospodarstwie domowym,
 • komputerowa analiza danych,
 • technika w gospodarstwie agroturystycznym,
 • wycena gruntów i nieruchomości,
 • użytkowanie agregatów rolniczych.

 

Współpraca dydaktyczna z zagranicą w katedrze realizowana jest głównie w ramach Programu LLP Erasmus. Pracownicy prowadzą wykłady na Wydziale Technicznym Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze oraz na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu im. Mendela w Brnie.