Pracownicy

Kierownik - Prof. zw. Prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek, tel.: 449 6460, pokój nr 218


Profesor zw. Prof. dr hab. inż. J. Bronisław Dawidowski, tel.: 449 6462, pokój nr 215


Adiunkt Dr hab. inż. Jan Jurga, tel.: 449 6465, pokój nr 216


Adiunkt Dr hab. Dariusz Błażejczak, tel.: 449 6464, pokój nr 204


Adiunkt Dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, tel.: 449 6459, pokój nr 217


Adiunkt Dr hab. inż. Marek Śnieg, tel.: 449 6466, pokój nr 205


St. technik Lucyna Breitsprecher, tel.: 449 6461, pokój nr 219

 

Specj. inż.-techn. Mgr inż. Lech Wasner, tel. 449 6437


Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Patrycja Sałagan, tel.: 449 6468, pokój nr 202

Doktorant (po IV r.) Mgr inż. Karol Garbiak, tel.: 449 6468, pokój nr 202

 

Doktorant (III r.) Mgr Paweł Kołosowski, tel.: 449 6468, pokój nr 202

 

Doktorantka (III r.) Mgr inż. Kinga Śnieg, tel.: 449 6467, pokój nr 203 

 

Doktorant (II r.) Mgr inż. Maciej Tomczewski, tel.: 449 6467, pokój nr 203