Zrealizowane tematy badawcze

Najważniejsze zrealizowane tematy badawcze:

 • Projekt technicznej śmigłowcowej bazy agrolotniczej. Projekt techniczny został wykonany na zlecenie WSK PZL Świdnik.
 • Analiza kosztu i ceny jednej godziny lotu samolotu An-2 stosowanego w rolnictwie. Praca wykonana na zlecenie ZG PGR Szczecin.
 • Projekt urządzenia do załadunku samolotów. Projekt techniczny wykonany na zlecenie SITR Szczecin.
 • Opracowanie metodyki i wykonanie obliczeń ekonomicznych użycia samolotów w rolnictwie. Praca wykonana na zlecenie ORPOT SIMP Szczecin
 • Prognozowanie oddziaływania nacisku kół pojazdów rolniczych na rozprzestrzenianie naprężenia w profilu glebowym. Grant promotorski. Umowa KBN.
 • Fizyko-mechaniczna charakterystyka właściwości podornej warstwy wybranych gleb rejonu zachodniopomorskiego na użytek przyszłej bazy danych. Grant promotorski. Umowa KBN.
 • Wpływ zagęszczenia podornej warstwy gleby na zasobność gleby w składniki pokarmowe, wzrost roślin i środowisko oraz sposoby zapobiegania zagęszczaniu podornej warstwy gleby (Experience with the impact of subsoil compaction on soil nutrition crop growth and ways to prevent subsoil compaction) – udział w międzynarodowym projekcie badawczym INCO-COPERNICUS Concerted Action project nr. ERB IC15-CT98-0125 (DG12-CDPE).
 • Racjonalizacja zużycia paliw płynnych poprzez dobór agregatów maszynowych w wybranych technologiach produkcji roślinnej, Problem 11.48.05 CPBR 10.15. Praca wykonana na zlecenie IBMER Warszawa.
 • Badania efektywności pracy maszyn rolniczych uprawowych. Praca wykonana na zlecenie IBMER Warszawa.
 • Zakres efektywnego zastosowania pługów obracalnych.Praca wykonana na zlecenie IBMER Warszawa.
 • Badania energochłonności orki o różnych warunkach siedliskowo-agrotechnicznych. Praca wykonana na zlecenie IUNG Puławy.
 • Wpływ dodatku estrów oleju rzepakowego  do oleju napędowego na właściwości smarne w wybranych skojarzeniach pary trącej, Umowa KBN N N313 2674 36.
 • Identyfikacja czynników kształtujących ściśliwość podornej warstwy wybranych gleb oraz wyznaczanie ich wpływu na naprężenie graniczne na użytek ochrony gleb przed nadmiernym zagęszczaniem, Grant finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, Umowa nr 7808/B/P01/2011/40.