Patenty

  • Urządzenie do pomiaru zwięzłości gleby. Patent RP nr 198736. Dokument Patentowy z dnia 18.09.2008 r. (51%),
  • Przyrząd do odwzorownia geometrycznego ksztłatu koleiny. Patent RP nr 361260. Decyzja UP z dnia 15.09.2008 r.,
  • Sposób oceny zmiany gęstości objętościowej gleby na podstawie geometrycznych parametrów koleiny. Zgłoszenie P384745 z dnia 03.04.2008 r.