Działalność naukowo-badawcza

Realizowana jest w oparciu o granty zewnętrzne i wewnętrzne, projekty badawcze NCBIR, NCN, współpracę z firmami produkcyjnymi oraz firmami doradczymi i jednostkami organizacyjnymi samorządów.

Badania naukowe realizowane w katedrze dotyczą czterech obszarów związanych z Inżynierią rolniczą:

  • Maszyny i urządzenia rolnicze i leśne. W tym obszarze prowadzone są badania dotyczące eksploatacji maszyn oraz urządzeń technicznych, a także dostosowywania ich cech funkcjonalnych do zmieniających się warunków produkcyjnych w produkcji rolniczej.
  • Mechanika gleby, która obejmuje modelowanie procesów wynikających ze współdziałania maszyn i urządzeń rolniczych z glebą.
  • Mechanizacja produkcji roślinnej obejmująca optymalizację technologii i organizacji produkcji roślinnej z wykorzystaniem systemów nawigacyjnych.
  • Odnawialne źródła energii, w tym możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne.